13. juli 2021

Nyhedsbrev juli 2021

Foreningen har aktuelt 17 medlemmer – 12 støberier og 5 brancherelaterede virksomheder. Det er vores ambition, at samle branchen så vi har en klar målsætning om at være 25 medlemsvirksomheder inden sommeren 2022.

Nyhedsbrev juli 2021

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF)

Foreningen sendte i december et anmodningsbrev til IKUF om at få støberiteknikeruddannelsen på IKUF Positivlisten. Vi har mødt meget stor velvilje fra IKUF, og i juni blev det officielt – støberiteknikeruddannelsen er optaget på Positivlisten. Det betyder i praksis, at støberivirksomhederne kan få en stor del af lærlingenes løn finansieret af Industriens Kompetenceudviklingsfond.

Det er således ikke længere økonomien, som er forhindringen for at uddanne ufaglærte til faglærte, hvilket forhåbentlig kan booste optaget på UCH i de kommende år. Optagelsen på Positivlisten er således en stor gevinst for både medarbejdere og virksomhederne.

Markedsføring af støberitekniker uddannelsen

Vi har en god hjemmeside www.støberitekniker.nu, men den er stærkt præget af billede-/videooptagelser hos Valdemar Birn. I uge 28 har vi en fotograf hos Jydsk Aluminium Industri, og i løbet af august får vi opdateret hjemmesiden, så den i højere grad viser bredden i den danske støberibranche.

Facebook siden anvender vi mere og mere i forbindelse med ”Nyt fra Støberitekniker.nu”. Vi vil derfor bede vores medlemmer om at blive følger af siden og være med til at sprede kendskabet til siden. Vi bruger også siden til målrettet annoncering over for unge segmentet, da vi skal have øget kendskabet til uddannelsen.

Vi har også en LinkedIn side som vi bruger overfor medlemmer, støberivirksomhederne og industrien. Vi har en del følgere, men vil gerne have endnu flere – anmod derfor og del gerne gode opslag med en kommentar.
Foreningen Støberitekniker.nu har tilknyttet 2 rollemodeller, som begge er i gang med hovedforløbet på UCH. Vi har til hensigt at udvide med 1-2 ekstra rollemodeller, så vi i højere grad dækker hele landet og medlemskredsen.

I efteråret 2021 præsenterer vi en lille messestand, da rollemodellerne skal med ud på 8-12 uddannelsesmesser og skolearrangementer. Herudover vil vi målrettet lede efter elever på erhvervsskolernes GF1- og GF2-hold, da vi kan ”lokke” med flere ledige praktikpladser.

I løbet af det seneste halvår har vi knyttet tættere kontakt til flere UU-vejledere og Jobcentre, og vi skal synliggøre os yderligere over kommunerne. De kan assistere med kontakten til unge i aldersgruppen fra 20-35 år – unge som har lyst/behov for et uddannelses-/brancheskifte.

Pipeline over elevtilgangen på UCH

Foreningens primære formål er at bidrage til at fremme elevoptaget på støberitekniker uddannelsen på UCH.
Aktuelt er der 27 elever/pladser i pipelinen, og de fordeler sig således:

  • Der er uddannet 1 støberitekniker og 1 støberiassistent i 1. halvår 2021.
  • Der er 7 elever, som er i gang med hovedforløb – H1, H2, H3 eller praktikdelen.
  • Der er 5 elever, som starter på GF2 i august 2021 med en praktikpladsaftale.
  • Der er 15 praktikpladser, hvor der mangles en elev.

 

Jysk Aluminium Industri, Uldall Jernstøberi og Valdemar Birn har elever på UCH, og Frese Metal- og Stålstøberi og Tasso har elever på de lokale erhvervsskolers grundforløb. Der er flere virksomheder, som gerne vil have elever, så vi skal mindst finde 5-8 elever i løbet af det kommende halvår.

Aktiviteter/begivenheder

Foreningen Støberitekniker.nu har generalforsamling den 5. oktober kl. 12.30 på Spettrupvej 7B i Hedensted. Der kommer en særskilt indkaldelse i august, men reserver gerne eftermiddagen.
UCH har Grand Opening af uddannelsen som støberitekniker den 2. september kl. 13.00 på Vald. Poulsens Vej 2 i Holstebro. UCH forestår selv invitationen, men det bliver stort!

Afslutningsvis vil jeg gerne på bestyrelsens og egne vegne ønske alle en dejlig sommer.

Med venlig hilsen

Henning Dam
Daglig leder

Støberitekniker.nu, Spettrupvej 7B, 8722 Hedensted Mobil: 2169 9561 | Mail: hd@stoberitekniker.nu | Web: www.stoberitekniker.nu

Mere om uddannelsen

Herunder finder du andre relevante sider, som fortæller om uddannelsen:

Har du modet?

Ansøg om at blive rollemodel

Måske kræver det ikke så meget mod som interesse at være rollemodel.

Nogle bliver rollemodel fordi de gerne vil give alle de gode muligheder videre, som man erhverver som støberitekniker. Nogle ser det som en mulighed for at ”fange” din interesse, hvis du ligesom dem ikke har vidst, hvilken uddannelse de skal vælge.

Uanset så giver det gode muligheder for at få erfaringer du ikke vil kunne få på andre måder. For det er spændende at være rollemodel. Hør mere om rollemodellerne og hvad de kan fortælle om deres vej til at blive støberitekniker

Læs mere