23. december 2020

Nyhedsbrev december 2020. Foreningen har aktuelt 12 medlemmer – 8 støberier og 4 brancherelaterede virksomheder.

Medlemmer - status

Foreningen har aktuelt 12 medlemmer – 8 støberier og 4 brancherelaterede virksomheder. Vi har en klar målsætning om, at vi skal være mindst 16 medlemsvirksomheder inden sommeren 2021.

Foreningen har primo december sendt et anmodningsbrev til Industriens Kompetenceudviklings-fond (IKUF) om at få støberiteknikeruddannelsen på IKUF Positivlisten. Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding, men processen bliver fulgt tæt.

Nyhedsbrev december 2020. Foreningen har aktuelt 12 medlemmer – 8 støberier og 4 brancherelaterede virksomheder.

Markedsføring af støberitekniker uddannelsen

Vi er på plads med første udgave af hjemmesiden www.støberitekniker.nu, som er stærkt præget af billede-/videooptagelser hos Valdemar Birn. Vi vil i næste opdatering af hjemmesiden supplere med billeder/videoer fra andre støberier, da vi skal vise bredden i den danske støberibranche.

Der er lavet en uddannelsesbrochure, som bruges i forbindelse med diverse arrangementer, hvor vi har kontakt til potentielle elever/interessenter. I løbet af juleferien bliver der afsendt 10 bro-churer til hver enkelt medlemsvirksomhed, så de ligger klar umiddelbart efter nytår.

Vi har også en Facebook Side, som vi gradvist vil anvende mere og mere i forbindelse med ”Nyt fra Støberitekniker.nu”. Vi vil derfor bede vores medlemmer om at blive følger af siden og være med til at sprede kendskabet til siden https://www.facebook.com/stoberitekniker. Vi bruger også siden til målrettet annoncering over for unge segmentet, da vi skal have øget kendskabet til uddannel-sen.

Vi kommer også på Instagram i løbet af kort tid – jeg har desværre glemt dette medie.

Foreningen Støberitekniker.nu har tilknyttet 2 yngre rollemodeller Kim Kunstmann og Kathrine Bjerg, som begge er i gang med hovedforløbet på UCH. De har været modeller på markedsførings-materialet og gennemført et Åbent Hus-arrangement. I starten af 2021 vil de blive aktiveret i forbindelse med hverveprocessen af elever til de åbenstående praktikpladser.

Vi bruger ovenstående markedsførings pallette over for Grundskolerne, Erhvervsskolerne (GF1 og GF2), UU-vejlederne, Jobcentre og Studievalg Danmark. Vi havde desværre ikke mulighed for at deltage på uddannelsesmesser i efteråret 2020, da de alle blev aflyst pga. Coronasituationen.

Pipeline over elevtilgangen på UCH

Foreningens primære formål er at bidrage til at fremme elevoptaget på støberitekniker uddannel-sen på UCH.

Aktuelt er der 26 elever/pladser i pipelinen, og de fordeler sig således:

  1. Der er 6 elever, som er i gang med hovedforløb (praktikdelen) eller GF2.
  2. Der er 7 elever, som skal starte på GF2 i 2021.
  3. Der er 13 praktikpladser, hvor der mangles en elev

Vi har aktuelt et kendt optag på 10 elever i 2021 og igen 10 elever i 2022 – forudsat, at de ledige praktikpladser bliver besat. Der er et pænt stykke til målet om at uddanne 15-20 støberiteknikere om året, men vi er på vej.

Det er målet, at vi hurtigst muligt finder elever til de 13 ubesatte praktikpladser på de 6 støberier, som har ledige praktikpladser. Vi vil i fællesskab gennemføre hvervetiltag målrettet GF2 elever på de lokale erhvervsskoler.

Fondsmidler

Etableringen af støberitekniker uddannelsen på UCH i Holstebro har kun kunnet lade sig gøre takket være massiv støtte fra Birn Fonden og Færch Fonden.

Markedsføringsindsatsen finansieres gennem medlemskontingenter og et opstartstilskud fra Brancheforeningen (DSBF). Herudover har vi fået tilsagn om en donation fra Iron Fonden og der arbejdes med at få støtte fra flere større fonde bl.a. Industriens Fond, Nordea Fonden og Den Maritime Fond.

Afslutningsvis vil jeg gerne på bestyrelsens og egne vegne ønske alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Med venlig hilsen

Henning Dam
Daglig leder

Støberitekniker.nu, Spettrupvej 7B, 8722 Hedensted Mobil: 2169 9561 | Mail: hd@stoberitekniker.nu | Web: www.stoberitekniker.nu

Mere om uddannelsen

Herunder finder du andre relevante sider, som fortæller om uddannelsen:

Har du modet?

Ansøg om at blive rollemodel

Måske kræver det ikke så meget mod som interesse at være rollemodel.

Nogle bliver rollemodel fordi de gerne vil give alle de gode muligheder videre, som man erhverver som støberitekniker. Nogle ser det som en mulighed for at ”fange” din interesse, hvis du ligesom dem ikke har vidst, hvilken uddannelse de skal vælge.

Uanset så giver det gode muligheder for at få erfaringer du ikke vil kunne få på andre måder. For det er spændende at være rollemodel. Hør mere om rollemodellerne og hvad de kan fortælle om deres vej til at blive støberitekniker

Læs mere