Uddannelsens opbygning

Grundforløb 2

Grundforløb 2/GF2 er ens for industritekniker,
værktøjsmager og støberitekniker, og kan
tages på 12 danske erhvervsskoler. GF2 varer
20 uger tilsvarende 1/2 år.

Hovedforløb

Hovedforløbet er primært i praktikvirksomheden og varer 3,5 år – afbrudt af teori-hovedforløb på Uddannelsescenter Holstebro:
H1 på 12 uger, H2 på 5 uger og H3 på 5 uger.
Uddannelsescenter Holstebro er det eneste sted du kan tage hovedforløb, og du kan i disse 22 uger bo på skolehjem i Holstebro.

Lærlingeplads

Lærlingepladsen findes før eller under
grundforløbet. Svendeprøven aflægges
i den virksomhed, hvor du er i lære.

Varighed af uddannelsen

Uddannelsen kan afsluttes som enten:

• Støberiassistent (2 år) eller
• Støberitekniker (3,5 år)

 

Fag på støberitekniker uddannelsen

Fag

På UCH (Uddannelsescenter Holstebro) undervises du bl.a. i:

  • Introduktion til støbning
  • Kerne- og modelfremstilling
  • Smeltning og støbning
  • Fremstilling af støbegods
  • Støbetekniske beregninger
  • Materiale teknologi

Du skal også have fag som tegningsforståelse og dokumentation, kvalitet og miljø samt iværksætteri og innovation.

Praktik på uddannelsen

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på et støberi. 

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve i praktikvirksomheden.

Hvis ikke du har en praktikplads, får du hjælp fra din erhvervsskole til søgeprocessen. 

På www.praktikpladsen.dk kan du se hvilke virksomheder, der er godkendt til at have lærlinge og som du kan søge hos. Der er også enkelte stillingsopslag på siden. Da der er mangel på støberiteknikere, er der en rigtig god chance for at få en praktikplads.

Mere om uddannelsen

Herunder finder du andre relevante sider, som fortæller om uddannelsen:

Har du modet?

Ansøg om at blive rollemodel

Måske kræver det ikke så meget mod som interesse at være rollemodel.

Nogle bliver rollemodel fordi de gerne vil give alle de gode muligheder videre, som man erhverver som støberitekniker. Nogle ser det som en mulighed for at ”fange” din interesse, hvis du ligesom dem ikke har vidst, hvilken uddannelse de skal vælge.

Uanset så giver det gode muligheder for at få erfaringer du ikke vil kunne få på andre måder. For det er spændende at være rollemodel. Hør mere om rollemodellerne og hvad de kan fortælle om deres vej til at blive støberitekniker

Læs mere