En god blanding af teori og praksis

Støberierne i Danmark mangler faglært arbejdskraft og vil gerne lave et samarbejde med dig og Uddannelsescenter Holstebro om en uddannelse som støberiassistent (2 år) eller støberitekniker (3,5 år). 

Uddannelsesforløbet består af et grundforløb på en erhvervsskole nær dig og et praktikforløb i et støberi, som indeholder i alt 22 ugers skoleophold på Uddannelsescenter Holstebro (UCH).

Praktikforløbet i støberiet fylder langt størstedelen af uddannelsesforløbet. Du kommer rundt i alle relevante funktioner, hvor du gradvist får opbygget en stor viden om alle elementerne i en støbeproces materialer og deres styrker, og skal i perioder på skolebænken, hvor du bl.a. bliver undervist i

  • Kerne- og modelfremstilling
  • Smeltning og støbning
  • Kvalitetskrav til støbegods
  • Støbetekniske beregninger
  • Forskellige støbemetoder
  • Støbning med jern, bronze og aluminium
  • Materialer og deres styrker
  • Tegningsforståelse og dokumentation

Én uddannelse - mange muligheder

Uanset om du er ung og ny på arbejdsmarkedet eller har år på bagen og ønsker en faglært uddannelse, så er et job som ufaglært en god måde at lære branchen og opgaverne at kende på. Start derfor med en ansættelse som ufaglært, så har du og virksomheden de bedste forudsætninger for eventuelt at indgå en uddannelsesaftale.

Med en støberiuddannelse på cv’et har du flere muligheder. Dels efterspørger støberierne på tværs af landet dine faglige kompetencer som håndværker, men en specialiststilling  eller en koordinatorrolle, som måske senere kan blive til en lederstilling, kan også være en mulighed. Derudover er uddannelserne adgangsgivende til en række videregående uddannelser.

Som alle andre arbejdspladser er støberierne forskellige. Nogle støber i jern, andre i metal, stål eller bronze. Nogle har masseproduktion, hvor støbeformene er enten i sand eller stål, mens andre har produktion af et mindre antal emner i enten 3D print eller håndformning. Uddannelsen tager højde for forskellighederne og fælles for alle er, at der er tale om virksomheder, hvor gammelt håndværk er kombineret med moderne teknologi og høj faglighed.

Støberiteknik er et håndværk og en faglighed, der er stor brug for i branchen og med en uddannelse som støberiassistent eller -tekniker kan du forvente 99% jobgaranti efter endt uddannelse.

Lærepladsen.dk

Besøg gerne støberiernes hjemmesider og lad dig inspirere. Du er altid velkommen til at komme på besøg eller henvende dig hos støberierne, også selv om de ikke lige skulle have et aktuel stillingsopslag. 

Lærepladsen.dk kan du se, hvilke støberier, der lige nu søger lærlinge.

Mere om uddannelsen

Herunder finder du andre relevante sider, som fortæller om uddannelsen:

Har du modet?

Ansøg om at blive rollemodel

Måske kræver det ikke så meget mod som interesse at være rollemodel.

Nogle bliver rollemodel fordi de gerne vil give alle de gode muligheder videre, som man erhverver som støberitekniker. Nogle ser det som en mulighed for at ”fange” din interesse, hvis du ligesom dem ikke har vidst, hvilken uddannelse de skal vælge.

Uanset så giver det gode muligheder for at få erfaringer du ikke vil kunne få på andre måder. For det er spændende at være rollemodel. Hør mere om rollemodellerne og hvad de kan fortælle om deres vej til at blive støberitekniker

Læs mere