AMU kurser

Her finder du AMU kurser som er på positivlisten og er relateret til støberiteknikerfaget. AMU kurser vil blive udbudt på Uddannelsescenter Holstebro i 2022. Indtil da gennemføres kurserne som virksomhedsforlagte AMU kurser på en virksomhed.

Der er åben for ekstern deltagelse.

Kontakt nedenstående for mere information omkring afvikling, tidspunkter, etc.

2A4A3151

Per Odefey

Uddannelsesleder UCH - Teknologi
Henning Dam

Henning Dam

Daglig leder - Støberitekniker.nu

AMU Kursus - Kernefremstilling, støberibranchen

4 dage

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i støberivirksomheder. Det er et krav for deltagelse på kurset, at certifikatkurset "personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater" er bestået.

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra sit kendskab til de værktøjer og det udstyr, der anvendes i et kernemageri, anvende:
* forskellige kernebindersystemer og sværtemetoder til en given produktion
* forskellige metoder til blanding og regenerering af kemisk kernesand.
 
Deltageren kan sikkerheds- og miljømæssigt korrekt opstille, betjene og vedligeholde:
* kerneskydere
* kernekasser
* kernesandblandere

Deltageren kan:
* vurdere og rette de mest almindeligt forekomne kernefejl
* udføre prøvning af formmateriale

AMU KURSUS - EFTERBEHANDLING, STØBERIBRANCHEN

3 dage

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod ufaglærte og faglærte personer, som arbejder eller ønsker at arbejde i støberivirksomheder.

Beskrivelse: Deltageren har kendskab til:
* typisk anvendte rensemaskiner
* kvalitetsstyring og gængse standarder for støbegods
* kvalitetskrav til efterbehandling af støbte emner
* processer i forhold til pakning og palletering af støbte emner
* krav til stabling af støbte emner der skal varmebehandles
* fejltyper på støbegods

Deltageren kan på den baggrund:
* udføre korrekt udslagning
* gennemføre destruktiv og non-destruktiv testning af støbegods
* foretage korrekt sortering af omgangsmaterialer
* foretage visuelle kvalitetsbedømmelser
* foretage manuel efterbehandling af støbte emner
* betjene slyngrensemaskiner

AMU kursus - Sikkerhed og grundlæggende opgaver i et støberi

3 dage

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i støberivirksomheder.

Beskrivelse: Deltageren har efter kurset grundlæggende viden om:
* anvendelsesmuligheder for støbegods
* støberivirksomheders produktionsflow

Deltageren kan på den baggrund ergonomisk, sikkerheds- og miljømæssigt korrekt udføre simple arbejdsfunktioner i et støberi.

Derudover kan deltageren efter kurset:
* håndtere kemikalier i en støberivirksomhed
* sundheds- og miljømæssigt korrekt foretage bortskaffelse af affald og restprodukter
* yde brancherelevant førstehjælp i forbindelse med: Øjenskader, skæreskader og forbrænding

AMU kursus - Håndformning 1, Støberibranchen

4 dage

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i støberivirksomheder, hvor der arbejdes med håndformning.

Beskrivelse: Deltageren har et grundlæggende kendskab til:
* Almindeligt forekommende formningsmetoder
* De mest brugte bindemidler
* Forskellige metoder til blanding og regenerering af formsand.
* Anvendelse af kemisk- og lerbundet formsand og valg af sværtemetoder

Deltageren kan på den baggrund på grundlæggende niveau:
* sikkerheds- og miljømæssigt korrekt medvirke ved fremstilling af simple (engangs-) forme og kerner i et formeri
* anvende de værktøjer, udstyr og processer, der almindeligvis anvendes i et formeri
* medvirke ved vurdering af hvilke støbeprocesser, der er mest velegnede til en udvalgt opgave

AMU kursus - Maskinformning, Støberibranchen

4 dage

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i støberivirksomheder, hvor der arbejdes med maskinformning.

Beskrivelse: Deltageren har kendskab til almindeligt forekommende formningsmetoder og viden om støbeprocessen og kemisk- og lerbundet formsand.

På den baggrund kan deltageren:
medvirke ved fremstilling, håndtering og ilægning af forme og kerner
vælge egnet sværtemetode og gennemføre korrekt sværtning
anvende de værktøjer, udstyr og processer, der almindeligvis anvendes i et maskinformeri
vælge de mest anvendte bindersystemer og forskellige metoder til blanding og regenerering af formsand
opstille, betjene og foretage daglig vedligehold af automatiske formanlæg og maskiner til ilægning af kerner
udføre prøvning af formmateriale

AMU kursus - Kokillestøbning 1, Støberibranchen

4 dage

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde i støberivirksomheder, hvor der arbejdes med kokillestøbning.

Beskrivelse: Deltageren har et grundlæggende kendskab til:
* Udvalgte metallers forskellige legereringer, legeringsstandarder, egenskaber og hvilken betydning det har for støbeprocessen
* Konstruktion, fremstilling og klargøring af kokillen

Deltageren kan på et grundlæggende niveau:
* forstå procesparametre og deres betydning under støbningen herunder takttid og temperatur
* anvende de maskiner, værktøjer og udstyr, der almindeligvis anvendes i et kokillestøberi
* foretage vedligeholdelse af kokillen under støbeprocessen, såsom smøring og justering
* foretage korrekt brug af værktøj og behandling af kokillen
* foretage handlinger, så som håndtering, ihældning og behandling af metallet
* undgå unødig dannelse af oxider, brint og urenheder i smelten
* foretage flussbehandling
* foretage gastest, termoanalyse og spektraltest
* foretage opsværtning og vedligeholdelsessværtning
* sikre korrekte forhold under sværtningen: Temperatur, viscositeter og sværtetyper
* måle og påføre rigtig sværte mht både ruhed og lagtykkelsen
* anvende og vedligeholde sværtepistoler
* rengøre kokillen med isblæser

Virksomhedsspecifikke kurser

Her kommer der støberitekniker relaterede kurser, som kan tilpasses jeres virksomhed.

Forventet opstart af kurserne på Uddannelsescenter Holstebro fastsat til 2022.

Mere om uddannelsen

Herunder finder du andre relevante sider, som fortæller om uddannelsen:

Har du modet?

Ansøg om at blive rollemodel

Måske kræver det ikke så meget mod som interesse at være rollemodel.

Nogle bliver rollemodel fordi de gerne vil give alle de gode muligheder videre, som man erhverver som støberitekniker. Nogle ser det som en mulighed for at ”fange” din interesse, hvis du ligesom dem ikke har vidst, hvilken uddannelse de skal vælge.

Uanset så giver det gode muligheder for at få erfaringer du ikke vil kunne få på andre måder. For det er spændende at være rollemodel. Hør mere om rollemodellerne og hvad de kan fortælle om deres vej til at blive støberitekniker

Læs mere